Rečníci

Rečníci

Martin Vlachynský

Martin Vlachynský vyštudoval hospodársku politiku na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. V inštitúte INESS sa ako analytik zaoberá podnikateľským prostredím, konkurencieschopnosťou a interakciou verejného a súkromného sektora. V roku 2021 bol spoluautorom a spolueditorom knihy Dedičstvo koronakrízy. Je tiež autorom Byrokratického indexu a indexu Zdravie za peniaze.

Rečníci

Samuel Vlčan

Samuel Vlčan vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas pracovnej kariéry pôsobil v oblasti práva a bankovníctva. Bol členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne. Exekutívny rozvojový program pre vrcholových manažérov absolvoval na University of California v Berkley, USA. V Bosne a Hercegovine bol generálnym manažérom zodpovedným aj za regionálne organizačné a finančné riadenie spoločnosti Hypo Alpe-Adria Bank. Následne pôsobil na pozícii generálneho manažéra Volksbank/Sberbank Slovensko. Po parlamentných voľbách v roku 2020 ho nová vláda 19. apríla vymenovala do funkcie štátneho tajomníka MPRV SR, odkiaľ na vlastnú žiadosť odišiel k 15. 7. 2020 a stal sa stálym členom poradného zboru predsedu vlády SR Igora Matoviča pre oblasť slovenského poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Tento post zastával aj po vymenovaní vlády Eduarda Hegera. Do funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ho menovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 8. júna 2021.

Rečníci

Nadežda Machútová

Nadežda Machútová vyštudovala odbor molekulárna biológia a genetika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, na ktorej pôsobila aj ako externý pedagóg.

Pracovať začala na Slovenskej akadémii vied v Bratislave, neskôr prešla na Úrad priemyselného vlastníctva SR a od roku 1996 pôsobila na Slovenskej obchodnej inšpekcii, ktorú ako ústredná riaditeľka od roku 2001 do roku 2020 viedla. 18 rokov tiež zastupovala Slovensko na pôde EHK OSN. Prezidentkou Zväzu obchodu SR sa stala v júni 2021.

Rečníci

Ján Bilinský

Ing. Ján Bilinský je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, študijný odbor ekonomika vnútorného obchodu. V rokoch 1983 – 2000 pracoval v Jednote Vranov nad Topľou. V roku 2000 sa stal riaditeľom  Zemplínskej veľkoobchodnej spoločnosti, a.s. v Trebišove. Vo svojej profesionálnej kariére pokračoval v COOP Jednote Slovensko, spotrebné družstvo. Od roku 2007 na pracovnej pozícii vrchného riaditeľa obchodnej sekcie, od roku 2017 ako generálny riaditeľ.

Rečníci

Martin Krajčovič

Celý svoj profesionálny život sa venuje komunikácii, vytváraniu reklamných kampaní, PR stratégií a riadeniu krízovej komunikácie. Ako kľúčová postava PR tímu na ministerstve dopravy, kde pôsobil ako hovorca a poradca ministra, stál za komunikačným projektom „Obnova ciest I. triedy“, ktorý v roku 2012 získal cenu PROKOP ako najlepší projekt vo verejnej správe. Následne sa na 4 roky stal poradcom podpredsedu NR SR, kde mal na starosti komunikáciu a poradenstvo v oblasti ekonomiky a dopravy. V sektore obchodu pôsobí od roku 2016. Začal ako manažér pre externú komunikáciu a hovorca Tesco Stores, následne v roku 2017 maloobchod vymenil za veľkoobchod v Metro, kde rok pôsobil ako corporate affairs manager, hovorca a rovnako aj zástupca spoločnosti vo viacerých oblastiach činnosti Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Rečníci

Dominik Pavlišin

Dominik Pavlišin vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. V rámci maloobchodu pôsobil na rôznych pozíciách v Európe: na Malte, v Nemecku a v Českej republike. Aktuálne zastáva pozíciu Head of Shopper Marketing v BILLA CEE v Rakúsku.

Rečníci

Martin Mittner

Martin Mittner pracuje jako Country Manager v Nestlé Slovensko a zároveň jako Business Executive Officer pro Food v Nestlé Česko a Slovensko. Na Slovensku funguje od roku 2013, přičemž předtím zastával různé komerční pozice pro Nestlé v Rusku, Německu a České republice. Aktuálně je rovněž předsedou představenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky, sdružujícího špičkové mezinárodní firmy v FMCG oblasti. Baví ho sport a cestování a čím je starší, tím víc si uvědomuje klíčovou roli výživy pro naše zdraví, ale i to, jak velké mezery v její znalosti mnozí z nás máme.

Rečníci

Jaroslav Dvořák

Jaroslav Dvořák vystudoval mezinárodní vztahy a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dlouhou dobu působil v poradenském sektoru ve společnostech Roland Berger and McKinsey, kde se zabýval mimo jiné oblastí strategie cenotvorby, zvyšování efektivity a zákaznické zkušenosti. Působil i ve společnostech GE Money Bank (dnes Moneta Money Bank) a Eurowag (W.A.G. payment solutions). V současnosti působí ve společnosti Mastercard, kde má na starosti strategický rozvoj v oblasti platforem a vztahů s obchodníky.

Rečníci

Matěj Kapošváry

CEO spoločnosti Shopsys, české jednotky na trhu individuálnych e-commerce riešení  pre najväčších  hráčov.  Spolu s osemdesiatimi kolegami radia klientom s digitalizáciou predaja a tým, ako uspieť v omnichannel svete. Stojí okrem iného za magazínom pre e-commerce manažérov EXEC.

Rečníci

Martin Kuruc

Anotácia: 
My v Tescu už viac ako 25 rokov vytvárame na Slovensku lepšie miesto pre nakupovanie. Naším cieľom je prinášať každý deň niečo navyše. Pre našich zákazníkov, komunity i celú planétu. Všetky naše aktivity realizujeme s dôrazom na trvalú udržateľnosť, najnižší vplyv na životné prostredie, a s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2035. Sme lídrom v boji proti plytvaniu potravinami. V našich obchodoch na Slovensku darujeme všetky nepredané trvanlivé potraviny jednotlivcom i rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi.

Minulý rok sme usilovne pracovali na tom, aby boli všetky naše aktivity prepojené s charitatívnymi organizáciami cez aplikáciu Food Cloud, ktorá pomáha zefektívňovať darovanie nepredaných potravín. Za posledné štyri roky sme vďaka efektívnemu darovaniu týchto potravín ušetrili viac ako 20 ton emisií. Podarilo sa nám už znížiť objem nami vytvoreného potravinového odpadu na polovicu. V boji proti plytvaniu potravinami iniciujeme a podporujeme verejnú diskusiu so štátnou a verejnou správou, odborníkmi a širokou verejnosťou. Realizujeme konkrétne kroky k zníženiu objem plastového a papierového odpadu v našich prevádzkach a distribučných centrách. 

Bio:
Martin Kuruc v spoločnosti Tesco pôsobí od roku 2000, keď začínal na pozícii obchodného manažéra na jednej z prevádzok v Bratislave. Postupne prešiel viacerými pozíciami v obchodoch, na oddelení prevádzkovej podpory až po najvyššie manažérske pozície na Slovensku aj v Česku. V roku 2017 sa stal prevádzkovým a neskôr výkonným riaditeľom pre český i slovenský trh. V súčasnosti pôsobí ako CEO pre Tesco Stores na Slovensku. Je ženatý a má tri deti.

Rečníci

Matúš Gála

Anotácia: 
Znečistenie plastami je podľa Slovákov najväčšou hrozbou pre životné prostredie a až tri štvrtiny ľudí je toho názoru, že kontrolovať a obmedzovať plastový odpad je aj zodpovednosťou zákazníkov. Naliehavosť problému si uvedomujeme aj my v Lidli a dlhodobo podporujeme recykláciu a obmedzovanie používania plastov. Taktiež umožňujeme našim zákazníkom zapájať sa do viacerých projektov, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia.

Naše kroky sú súčasťou dlhodobej stratégie obmedzovania plastov, ktorú sme predstavili na jar 2018. V rámci nej sme si stanovil ambiciózne ciele - znížiť objem plastov vo vlastných prevádzkach o najmenej 20% a zároveň dosiahnuť maximálnu recyklovateľnosť plastových obalov vlastných značiek do roku 2025. Ďalšími cieľmi sú 20% priemerný podiel plastového recyklátu v obaloch vlastných značiek do roku 2025 a už splnený míľnik odstránenie čiernych plastov z obalov vlastných značiek.

Ročne recyklujeme viac ako 1000 ton plastov a optimalizáciou našich obalov šetríme ďalšie stovky ton plastov. Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne a preto sme na jeseň 2020 spustili projekt „Nenechajme to plávať“. V rámci neho sa pýtame našich zákazníkov či naozaj potrebujú mikroténové vrecká a ponúkame im možnosť dobrovoľne si ich zakúpiť za jeden cent. Celú sumu následne zdvojnásobí a venuje Slovenskému vodohospodárskemu podniku na čistenie slovenských riek a vodných nádrží. A výsledok? Pokles spotreby jednorazových sáčkov o tretinu, úspora takmer 90 ton plastov a viac ako 1200 ton plastov vylovených z našich vôd.

Bio:
Od roku 2008 pôsobí v štruktúrach diskontného predajcu potravín Lidl. Začínal ako regionálny manažér pre západné Slovensko. Po dvoch rokoch sa stal vedúcim vzdelávania, potom riadil úsek organizácie predaja pre český a slovenský trh a neskôr bol vedúcim predaja. Ako obchodný riaditeľ sa podieľal na vstupe Lidla na litovský trh. Od júna 2016 je generálnym riaditeľom Lidl Slovenská republika.

Rečníci

Juraj Šlesar

Anotácia:
Zmyslom Martinusu je spájať ľudí s knihami, aby v sebe rozvíjali to dobré. Už tri desaťročia sa snažíme hľadať spôsoby, ako ľuďom prinášať tie najlepšie príbehy. Nakoľko však papierová kniha má svoje nenahraditeľné miesto v spoločnosti aj kultúre, ďalším pilierom, ktorý aktuálne budujeme, je Knihovrátok. Ten umožňuje ľuďom ponúknuť na predaj zo svojich knižníc knihy, na ktoré tam už len sadá prach, no pritom dokážu plnohodnotne potešiť ďalších čitateľov. Vďaka tomu knihy dostávajú ďalší život, rozširujeme dostupnú ponuku aj o tituly, ktoré sú už inak dávno vypredané (a museli by sa dotláčať), naviac za priaznivejšie ceny. Veríme, že takto dokážeme pomôcť ľuďom čítať ešte viac, a pritom zmysluplnejšie. Tieto aktivity predstavujú významnú časť, no nie celú našu snahu. Dlhodobo hľadáme nové možnosti, ako plniť naše kníhkupecké poslanie udržateľne. Začali sme spontánnymi menšími iniciatívami – od zrušenia billboardovej reklamy kvôli vizuálnemu smogu cez prechod na recyklovaný papier pri všetkých príležitostiach. Rozličné projekty sme pred časom zastrešili pod iniciatívu Zelený Martinus, v rámci ktorej majú dedikovaní kolegovia za úlohu vyhľadávať a implementovať malé aj systémové riešenia – ako napríklad búdky pre dážďovníky v budove našej centrály, interné vzdelávanie na témy súvisiace s udržateľným podnikaním a životným prostredím, bezpapierovú logistiku, či proaktívne audity uhlíkovej stopy. Veríme, že aj veľká diverzita nápadov, ktoré podporujú spoločný cieľ, je jedným z kľúčov k úspešnej zmene myslenia a budovaniu lepšej budúcnosti.

Bio:
Juraj Šlesar pracuje v Martinuse dvanásť rokov. Prvých deväť mal na starosti sociálne siete a content marketing. Posledné tri vedie marketingové oddelenie ako najlepšie vie. Vo voľnom čase sa venuje síce neoriginálnym koníčkom ako čítanie, varenie a cestovanie, ale s o to väčšou vášňou.

Rečníci

Iveta Hreusová

Iveta Hreusová pracuje v GS1 Slovakia ako špecialista komerčných služieb od januára 2022. Je zodpovedná hlavne za implementáciu a rozvoj  štandardu GS1 GDSN na slovenskom trhu v rámci spoločného prístupu GS1 Czech Republic a GS1 Slovakia. Má bohaté skúsenosti v oblasti projektového riadenia a retailu.

Rečníci

Tomáš Tlučhoř

Tomáš Tlučhoř vyštudoval informačné systémy a technológie na Fakulte informatiky a štatistiky VŠE v Prahe. V GS1 Czech Republic je zodpovedný za štandardy týkajúce sa dát, no najmä za implementáciu GS1 GDSN pre jednoduché zdieľanie produktových kmeňových dát na českom trhu. V rámci GS1 Europe je predsedom európskej pracovnej skupiny GDSN a produktovým dátam sa venuje aj v globálnych projektoch GS1.

Rečníci

Hans Faltys

Hans Faltys vyštudoval Elektrotechnickú fakultu na Slovenskej Technickej univerzite. Celý život sa zaoberá budovaním malých firiem v najrôznejších oblastiach hospodárskej činnosti. Ostatných desať rokov svojho života sa venuje sieti potravín Starý Otec.

Rečníci

Martin Derňar

Martin Derňar má vyše 15 ročné skúsenosti z Retailu a špeciálne z E-commerce. Začínal vo Francúzsku v spoločnosti Nomatica.fr. Pomohol založiť slovenskú a maďarskú pobočku MALL.cz a ďalších 5 strávil ich rozvojom. Od roku 2010 pracuje pre NAY, aktuálne zodpovedá za Omnichannel a digitálnu transformáciu NAY & ElectroWorld Group.

Rečníci

Viktória Bracjunová

Viktoria Bracjunová pracuje v spoločnosti Soitron už takmer 6 rokov, kde riadi oddelenie automatizácie a robotizácie. Zameriava sa predovšetkým na inteligentné spojenie robotickej automatizácie procesov a technológií umelej inteligencie, ktoré vedú ku optimalizácii fungovania firiem. Má viac ako 20-ročnú prax v obore, predtým pracovala ako Global Operations Director v spoločnosti AT&T alebo ako vedúca odboru medzinárodných vzťahov Národnej banky Slovenska.

Rečníci

Jakub Kacera

Bio:
Jakub Kacera je historicky prvým zamestnancom Woltu na Slovensku, ktorý tu v roku 2019 rozbiehal expresnú donášku spolu s českými kolegami. Bol jediným zamestnancom aj v čase, keď Slovensko zasiahla pandémia a záujem o donášku akceleroval. Dnes má Wolt Slovensko vyše 100 zamestnancov a Jakub v spoločnosti zastáva pozíciu Head of Commercials. Vedie tím, ktorý zabezpečuje Wolt partnerstvá v 15-tich slovenských mestách. Hovorí o sebe, že sa narodil pre sales, je výborný motivátor a líder, čo ukázal u v predchádzajúcich pracovných pôsobeniach, napr. v spoločnosti Fleming events.

Rečníci

Adam Didov

Bio:
Adam Didov pracuje v reklamnej agentúre POS Media Slovakia už 10 rokov. Začínal na pozícii Account Managera. Po pár rokoch sa vďaka jeho potenciálu, šikovnosti a trošky šťastia stal Sales Directorom a nakoniec získal v roku 2019 svoju súčasnú pozíciu Managing Directora celej slovenskej pobočky POS Media. Adam rád hrá s kamarátmi hokej, baví ho aj bicyklovanie a iné športy, ale zo všetkého najradšej cestuje so svojou rodinkou po svete. Najviac sa im páči v Portugalsku. Jeho životným mottom je „You miss 100% of the shots you don´t take“ - Weyne Gretzky.

Rečníci

Peter Terpák

Bio:
Peter je v súčasnosti zodpovený za Marketing a komunikáciu v rámci trhov skupiny HB Reavis. Posledné dva roky bola jeho srdcovkou príprava digitálneho a dátového ekosystému pre multifunkčný projekt Nivy centrum, na čele s mobilnou aplikáciou “Ahoj, Nivy!”. Digitalizácia marketingu a komunikácie firmy a tomu predchádzajúca zmena vizuálnej identity skupiny HB Reavis sú hlavné časti dlhoročného úsilia robiť real estate s ľudskou tvárou a otvorenou komunikáciou. Pred vstupom do Real estate odvetvia si svoj vzťah k dátam a digitálnym technológiám budoval v rámci sektora telekomunikácii. Svoje skúsenosti zbieral nie len doma, ale aj v Poľsku či Rumunsku, kde predtým pracovne pôsobil.