Rečníci

 
karpis.jpg

Juraj Karpiš

BIO: Juraj Karpiš je spoluzakladateľom Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. V INESS má na starosti zdravotníctvo, monetárnu politiku a euro. V rámci dlhodobej špecializácie na fungovanie finančného systému detailne sledoval a komentoval krízové dianie, čím prispel k ekonomickému vzdelávaniu na Slovensku. Časopis .týždeň ho označil za osobnosť roka 2011. V roku 2015 vydal ekonomický besteller „Zlé peniaze – sprievodca krízou“. Je členom Klubu ekonomických analytikov.

 
csengeri.jpg

Ladislav Csengeri

Anotácia: Po covidových vlnách tu máme cenové tsunami, čomu nasvedčuje aj rekordná inflácia, stimulovaná aj oblasťou rýchloobrátkového tovaru s potravinami a drogériou. Ako sa kupujúci vyrovnávajú s aktuálnymi výzvami, do akej miery prispôsobili svoje nákupné správanie a urobil tak každý? Spoločne zhodnotíme, v akej situácii sa nachádzajú slovenské domácnosti, aké trendy hýbu spotrebiteľom a čo naďalej zostáva relevantné pre slovenských kupujúcich na trhu FMCG. 

BIO: Ladislav Csengeri je riaditeľom divízie spotrebiteľského panelu spoločnosti GfK pre ČR a SK, ktorá kontinuálne monitoruje spotrebiteľské správanie domácností. V GfK pôsobí od roku 2007, zaoberá sa konzultačnou činnosťou v rámci výskumných projektov pre domáce a medzinárodné spoločnosti, do ktorých spadajú výrobcovia, ale aj obchodné reťazce. Taktiež sa zúčastňuje viacerých medzinárodných projektov v rámci regiónu CEE. Študoval na Podnikovo hospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, vrátane štipendijného štúdia na University of Applied Sciences Osnabrück v Nemecku so špecializáciou na marketing, výskum trhu a event management.

 
golanova.jpg

Diana Golanová

Anotácia: Digitalizácia služieb zákazníkom spustila postupný presun vernostných programov do mobilných aplikácií. Vďaka online prepojeniu je kontakt so zákazníkom rýchlejší a bližší, umožňuje zefektívnenie služieb, personalizáciu ponúk a vytvára priestor pre množstvo ďalších výhod aj inovácií.

BIO: Diana Golanová nastúpila na pozíciu marketingovej riaditeľky Tesco Stores SR v septembri 2021. Predtým sa počas 11 rokov svojho pôsobenia venovala marketingu na rôznych úrovniach pre značku Adidas, pričom pôsobila aj vo funkcii Marketingovej riaditeľky pre 7 krajín v rámci Európy vrátane strednej Európy. Na manažérskych marketingových pozíciách pôsobila aj v ďalších medzinárodných firmách. Študovala na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne na Fakulte multimediálnej komunikácie a Univerzite Komenského v Bratislave na Filozofickej fakulte, odbor Marketingová komunikácia.

 
vitalij.jpg

Vitalij Vladykin

Anotácia: Zhoršujúca sa globálna ekonomická situácia, rekordne vysoká inflácia, vojna proti Ukrajine, postpandemické zotavenie po offline nakupovaní – to všetko prinieslo vážne výzvy pre rast elektronického obchodu globálne, ako aj v regióne strednej a východnej Európy. Spotrebitelia sú oveľa viac pripojení k internetu ako v predchádzajúcich turbulenciách a budú hľadať digitálne riešenia, ako sa dostať z krízy. Spoločnosti zároveň aktívne hľadajú nástroje na poskytovanie pozitívnej digitálnej spotrebiteľskej skúsenosti v online a offline kanáloch, aby ich podnikanie bolo úspešné. Pripojte sa k medzinárodnej prezentácii Euromonitor a zistite, aké sú najnovšie trendy a príležitosti v digitálnom prostredí v CEE.

BIO: Vitalij Vladykin je vedúci výskumný manažér v Euromonitor International so zameraním na odvetvia služieb a platieb. Má viac ako 14 rokov skúseností v tomto odvetví. Je zodpovedný za riadenie tímu analytikov, ktorí vedú výskumný program pre sektor služieb a platieb a maloobchodu vo východnej Európe a severských krajinách. Vitalij radí klientom v oblasti maloobchodu, stravovania, cestovania a platieb v súvislosti s meniacimi sa preferenciami spotrebiteľov z hľadiska digitalizácie a zmien kanálov.

 
menky.jpg

Peter Menky

Anotácia: Ako rýchle doručenie vaši zákazníci naozaj chcú? A prečo byť rýchlejší ako konkurencia? Prinesieme odpovede priamo zo slovenského trhu.

BIO: Peter Menky je v DODO zodpovedný za obchod a marketing v celej skupine. Pred nástupom do DoDo pôsobil ako obchodný a marketingový riaditeľ CEE regiónu v spoločnosti Panasonic, kde vybudoval kompletný marketingový aj produktový tím a dostal región CEE zo straty. Menky pôsobí vo vrcholovom manažmente 15 rokov, má bohaté skúsenosti v technologickom aj spotrebiteľskom sektore.

 
sumegova.jpg

Simona Sumegová

Anotácia: Čo je dôležité a na čo by ste si mali dávať pozor pri predaji na online trhoviskách? S Kaufland Global Marketplace môžete rozšíriť svoju predajnú stratégiu a osloviť nové cieľové skupiny na nových online trhoviskách Kaufland.sk a Kaufland.cz. Predstavíme vám konkrétne kroky a odporúčania, ako s nami začať a úspešne predávať.

BIO: Simona Sumegová pracuje ako Sales Manager pre Kaufland Global Marketplace. Je zodpovedná za budovanie šírky a hĺbky sortimentu trhoviska aktívnym náborom českých/slovenských predajcov. Je tiež prvým kontaktným bodom pre českých predajcov a pomáha im naplno využiť ich potenciál na Marketplace. V minulosti bola zodpovedná za Business Developer partnerského programu v Mall Group.

 
m.slavetinsky.jpg

Martin Slavětínský

Anotácia: Kam sa uberá svet e-commerce? Ako sa zmenilo zákaznícke správanie počas doby covidu a kde je pre tento rok najväčší potenciál? Ako najlepšie zaujať nielen slovenského zákazníka?

BIO: Martin Slavětínský má na starosti analýzu dát, sledovanie štatistík a prípravu reportov pre všetky krajiny patriace do skupiny Heureka Group. Vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam s dátovou analýzou napríklad v spoločnosti GfK pomáha Martin interpretáciou dát a prípravou reportov nielen nespočetných obchodných partnerov Heureky, ale aj kolegom naprieč všetkými oddeleniami vo vnútri firmy.

 
riehl.jpg

Arnd Riehl

BIO: Arnd Riehl pôsobí od roku 2021 ako CEO BILLA Slovakia, od roku 2020 mal z pozície Chief Operating Officer (COO) zodpovednosť za logistiku a technické oddelenie spoločnosti. V koncerne REWE Group, do ktorého Billa patrí, pôsobí A. Riehl od roku 2016, keď nastúpil na post obchodného riaditeľa Penny v Nemecku. V tejto pozícii zodpovedal za internetový obchod Penny a tiež za celé národné oddelenie predaja. V minulosti A. Riehl pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Metro Cash & Carry v Nemecku a Číne. Pôsobil tam ako vedúci obchodu v rôznych pobočkách, vedúci centrálneho riadenia predaja, ale aj ako obchodný riaditeľ pre oblasť predaja. Od roku 2013 bol generálnym riaditeľom spoločnosti Metro Group Advertising GmbH.

 
beniak.jpg

Tomáš Beniak

BIO: Tomáš Beniak vedie Wolt na Slovensku už tretí rok. Za ten čas vybudoval operatívny tím a podarilo sa mu rozšíriť pokrytie služieb na celé územie Slovenska. Predtým pôsobil v co-workingovej platforme HubHub Slovensko.

 
herda.jpg

Ján Herda

Anotácia: Ako môže byť technológia elektronických cenoviek prínosná pre váš biznis, ako ho dokáže posunúť na vyššiu úroveň a aké jednoduché je jej zavedenie? Dlhoročné skúsenosti spoločnosti N O V s inštaláciou elektronických cenoviek umožnili zákazníkovi poskytnúť to najlepšie, čo na trhu nájdete. Ján Herda vo svojom vystúpení predstaví najnovšiu radu elektronických cenoviek až s 10 ročnou výdržou batérie či rýchlym updatom cien a zoznámi nás s vlastným systémom na ich jednoduché riadenie.

BIO: Ján Herda je už 25 rokov spolumajiteľom a zároveň konateľom v spoločnosti N O V, s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti informačných technológii, najmä pokladničných, skladových systémov, elektronického papiera, zobrazovacej techniky, skenovacej techniky a odborného poradenstva zameraného hlavne na retail na Slovensku a v susedných krajinách. Počas svojej kariéry získal množstvo praktických skúseností so strategickým riadením a vedomostí o vývoji IT segmentu. Osobitne technológii elektronických cenoviek sa venuje od roku 2010. Je absolventom elektrotechnickej fakulty STU Bratislava. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval ako Country IT Installation Manager pre spoločnosť Tesco.

 
kolarovszki.jpg

Peter Kolarovszki

Anotácia: Zaujíma vás, čo prinesie zmena označovania z EAN na 2D kódy? Ako zlepšiť interakciu so zákazníkom, neumožniť predaj výrobkov po spotrebe alebo zefektívniť skladové hospodárstvo automatizovaným zaznamenávaním šarží alebo iných údajov? Prostredníctvom GS1 štandardov prepojením s 2D kódmi sa to dá. V spolupráci s Berto predstavíme aj reálny príklad implementácie a odporúčaní ako na to.

BIO: Peter Kolarovszki pôsobí ako senior konzultant GS1 štandardov v spoločnosti GS1 Slovakia, ktorá sa venuje problematike jednoznačnej identifikácie pre viac ako 5000 firiem a to v rôznych oblastiach národného hospodárstva. Podieľa sa na rozvoji štandardov GS1 v oblasti retailu, logistiky a s tým spojeného vzdelávania firiem – používateľov systému GS1. Má viac ako desaťročné konzultačné skúsenosti v oblasti automatickej identifikácie a zberu údajov a je riešiteľom rôznych odborných ako aj vedecko výskumných projektov v tejto oblasti. Je členom pracovnej skupiny pre oblasť dopravy a logistiky a transformácie označovania z EAN (1D) na 2D kódy v rámci GS1 Global.

 
achejev.jpg

Vladimír Achejev

Anotácia: Zaujíma vás, čo prinesie zmena označovania z EAN na 2D kódy? Ako zlepšiť interakciu so zákazníkom, neumožniť predaj výrobkov po spotrebe alebo zefektívniť skladové hospodárstvo automatizovaným zaznamenávaním šarží alebo iných údajov? Prostredníctvom GS1 štandardov prepojením s 2D kódmi sa to dá. V spolupráci s Berto predstavíme aj reálny príklad implementácie a odporúčaní ako na to.

BIO: Vladimír Achejev pracuje ako IT analytik v spoločnosti Berto, zameranej na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov, ktoré sú dostupné na celom Slovensku v sieťach predajní Tesco, Billa, Metro, Kaufland, CBA, Coop Jednota, Terno, ale aj vo vybraných sieťach nezávislých predajní. Už 20 rokov sa vo firme podieľa na analyzovaní procesov a zavádzaní systémov zabezpečujúcich efektívnejšie fungovanie v spoločnosti vrátane GS1 štandardov.

 
mateas.jpg

Martin Mateáš

Anotácia: Ako skĺbiť tradíciu s viac ako 60-ročnou bylinnou expertízou a nové trendy, ktoré určujú smer budúceho podnikania? Prečo je kľúčové uprednostňovať lokálne suroviny a zberače, prevádzkovať výkupne a usilovať sa o pestovanie vlastných bylín v BIO certifikovaných lokalitách? Ako kreatívny marketing môže ovplyvniť tradičnú značku a jej spotrebiteľov? Generálny riaditeľ Martin Mateáš predstaví príbeh LEROSU a poodhalí to, ako tradičná bylinková firma patriaca pod Kofolu dokázala vyrásť aj v čase energetickej krízy a ako veľmi jej v dobývaní trhu pomáhajú nové e-commerce kanály.

BIO: Martin Mateáš je riaditeľom tradičnej českej firmy Leros, ktorá vyrába bylinné zmesi a čaje od roku 1954. Predtým pôsobil ako senior brand manager minerálnej vody Rajec, CMO spoločnosti Kofola a neskôr aj ako riaditeľ jej poľskej pobočky. Skúsil si aj vlastnú výrobu bio produktov na rodnom Slovensku, kde po návrate z Poľska v roku 2015 založil svoju firmu. Získal certifikát najvyššej kvality bio na 80 hektárov slovenských lesov a lúk, a spoločne s priateľmi na nich potom zbieral byliny a choval včely. Tiež prestaval dom po rodičoch na výrobňu domácich čajov, kde sa svojho času stretávalo až pätnásť druhov sušených bylín nazbieraných v kraji. V roku 2018 sa stal riaditeľom firmy Leros, spoločnosti s viac ako šesťdesiatročnou históriou.

 
slouka.jpg

Luděk Slouka

Anotácia: Od plastovej karty a overovacej SMS správy k biometrii, tokenizácii a umelej inteligencii. To všetko sa už dnes reálne používa pri nákupoch na internete. Ako tieto novodobé „vymoženosti“ pomáhajú obchodníkom a držiteľom kariet? Ako sa to prejavuje na miere konverzie alebo schválenia platby a či sa to týka aj vás?

BIO: Luděk Slouka pracuje pre spoločnosť Mastercard deviaty rok, aktuálne na pozícii Director Digital Payments & Innovations pre strednú Európu. Oblasti platobných služieb sa venuje od roku 2011, kedy sa podieľal na spustení prvej komerčnej platobnej karty v SR umiestnenej na SIM. V roku 2012 úspešne zaviedol prvé TSM riešenie v SR s over the air distribúciou platobnej karty do mobilného telefónu.

 
matovka_new.jpg

Štefan Maťovka

Anotácia: Kríza sa v predchájucich rokoch už viackrát skloňovala vzhľadom na najdlhšiu ekonomickú expanziu v USA za celú históriu a každý ju viac menej očakával. Avšak následne prišli neočakávané krízy vzhľadom na svoj pôvod. Zrejmé z toho je len to, že predikovať s istotou nie je možné a na neistotu sa treba pripraviť v súčasnosti ako štandard. Spoločne sa pozrieme na to, čo sme zaviedli u nás v GymBeame a ako sme sa prispôsobili neistote.

BIO: Štefan sa venuje financiám už viac ako 8 rokov, z toho 6 rokov pôsobil vo finančnom audite v spoločnostiach “Veľkej štvorky”. Ekonomické vzdelanie si rozšíril o ACCA kvalifikáciu a pokračuje štúdiom pre CFA. V GymBeam pôsobí na pozícií CFO. Finančné oddelenie v čase jeho pôsobenia narástlo z 2 oddelení na 5 a z počtu ľudí 12 na 20. Oddelenie preberá na seba viac zodpovednosti pri centralizácií úloh a zároveň sa venuje novým projektom, ktoré napomáhajú firme v progrese.