Prečo New Retail Summit 2020?

Slovenský maloobchodný a spotrebný trh prechádza radom dynamických zmien. Niektoré sú podmienené globálnymi trendmi, iné majú špecifický národný charakter.

Vzniká nová štruktúra trhu, charakteristická rozvojom nových, predovšetkým internetových distribučných a komunikačných kanálov a bodov dotyku so spotrebiteľmi. Inovatívne technológie sa uplatňujú vo všetkých kľúčových procesoch, odvetvie retailu tak prechádza intenzívnou digitálnou transformáciou.

Pre novú podobu maloobchodu sa stále častejšie začína používať medzinárodný termín „New Retail“.

Ide o novú etapu rozvoja trhu, ktorá si zaslúži zásadnú pozornosť. Preto sme sa po dohode s kľúčovými hráčmi na slovenskom trhu rozhodli založiť tradíciu nových vrcholových stretnutí, na ktorých budeme každoročne diskutovať o trendoch v oblasti dopytu, ponuky a technológiách a na praktických príkladoch ukazovať cesty k ďalšiemu rastu odvetví i firiem.

New Retail Summit 2020: základné údaje

  • Kedy? 4. 3. 2020
  • Kde? DoubleTree by Hilton, Bratislava
  • Pre koho: Vrcholové stretnutie je určené pre všetkých, ktorí chápu „new retail“ ako príležitosť pre rozvoj svojho podnikania v SR. Očakávame účasť nielen manažmentu obchodných firiem, ale aj dodávateľov tovarov, služieb a technológií.
  • Kto? New Retail Summit 2020 pripravuje Blue Events v spolupráci so SAMO (Slovenská asociácia moderného obchodu), SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) a spoločnosťou Mastercard.